REVIEW WINTERGAMES 2016


De drie weken WinterGames waren erg bijzonder. Voor wie alleen stage komt lopen ziet alleen voetballende kinderen die tegen het einde van de middag weer naar huis gaan. Vervolgens lekker zonnen bij de lodge…
Maar voor degene die verder kijkt en het emotionele en morele aspect erbij haalt, ziet de oneerlijkheid en hardheid van het leven van de kinderen. Dat een paar uur ervoor kan zorgen dat soms wel honderdvijftig vrolijke kinderen/adolescenten sporten, geeft weer hoop.

Ik zal kort aangeven hoe de dagen er ongeveer uitzagen. Vier begeleiders met ongeveer dertig kinderen, vier veldjes uitgezet waarin verschillende voetbalvormen aangeboden worden en gehuurde speakers om de sfeer erin te houden. Je kunt denken aan voetvolley, positiespellen, penalty- shootout, estafettevormen met het accent op balcontrole etc. Vaak moest er flexibel worden omgegaan met mensen, materiaal en oefenvormen. Niks loopt hier zoals exact gepland is en dat maakt het uitdagend en leuk. Nadat alle oefenvormen uitgevoerd zijn, sluiten wij af met kleine voetbaltoernooitjes. De winnaars krijgen prijzen die bijna altijd gesponsord zijn. Aan het einde van het evenement delen wij brood, appels en drinken uit aan iedereen die heeft deelgenomen.

Al het gesponsorde materiaal/etenswaren wordt zo goed mogelijk gebruikt en zonder dit was het in principe onmogelijk om de wintergames uit te voeren. Dit bewijst maar weer eens hoe belangrijk sponsororen zijn en namens de stagiaires, Teachers for Africa en Sefapane Soccer Foundation zou ik graag iedereen willen bedanken die betrokken zijn geweest in dit proces.

Tot slot kan ik concluderen dat het drie geslaagde weken zijn geweest. Grote opkomst en vaak meer dan verwacht. Kinderen hebben met volle enthousiasme meegedaan en er is constant een duidelijke boodschap meegegeven over het belang van sport in de maatschappij.


Dany Dinha 28-07-2016


<< Terug